The Visual Communication Design programme at Aalto University (VCD) is an international learn- ing community committed to investigating new modes of action within visual communication. This archive was established in 2020 as a means to document and share the activity and work of the programme.

The Visual Communication Design programme (VCD) at Aalto University is an international learning community committed to investigating new modes of action within visual communication. This archive was established in 2020 as a means to document and share the activity and work of the programme.
more at aalto.fi

Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän suunnitteluohjelma (VCD) on kansainvälinen oppimisyhteisö, joka on sitoutunut tutkimaan visuaalisen viestinnän uusia toimintatapoja. Tämä arkisto perustettiin vuonna 2020 välineenä dokumentoida ja jakaa ohjelman toimintaa ja työtä.

Faculty/Henkilöstö

Links/Linkkejä

Follow/Seuraa

Colophon/Julkaisutiedot

Website Design: Robynn McPherson

Website Programming: Viiksimaisteri

Typefaces: Freesans by GNU, Fontlab by Bryce Wilner

Aalto University School of Arts, Design and Architecture

© 2020 Aalto Visual Communication Design, All Rights Reserved.

 

[Accessibility Statement]

To help us make this website a positive place for everyone, we’ve been using the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. These guidelines explain how to make web content more accessible for people with disabilities, and user friendly for everyone. The guidelines have three levels of accessibility (A, AA and AAA). We are working to achieve our goal of Level AAA accessibility and we realise there are some areas that still need improving.